Privacybeleid

Inleiding en doel van het document

Welkom bij de privacyverklaring van Grafenia plc en haar dochterondernemingen (aangeduid als "Grafenia Groep"). Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Het doel van deze privacyverklaring is om u informatie te geven over hoe Grafenia Group uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

(a) via uw gebruik van een door de Grafenia Groep beheerde website, met inbegrip van alle gegevens die u via een dergelijke website verstrekt wanneer u zich registreert, inlogt, zich aanmeldt voor onze diensten, een product of dienst koopt of deelneemt aan een promotie; en

(b) wanneer u handelt of communiceert met de Grafenia Groep via enig kanaal (via onze systemen, per e-mail, post, telefoon, andere elektronische communicatie of anderszins) als klant, leverancier of dienstverlener (feitelijk of potentieel), of in enige andere hoedanigheid (hoewel potentiële en feitelijke kandidaten of werknemers onderworpen zijn aan een afzonderlijk privacybeleid);

en vertelt u ook over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagd formaat, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven. Als alternatief kunt u hier een pdf-versie van het beleid downloaden.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD

4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

7. GEGEVENSBEVEILIGING

8. BEWAARNEMING VAN GEGEVENS

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

10. COOKIES

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Verwijzingen in deze mededeling naar "u" zijn verwijzingen naar een persoon die onze website gebruikt of anderszins met ons communiceert als toekomstige of feitelijke klant, partner, licentiehouder of leverancier of als bezoeker (in beide gevallen hetzij namens uzelf of namens een afzonderlijke organisatie).

Controller

De Grafenia Groep bestaat uit Grafenia plc en al haar verschillende dochterondernemingen.

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Grafenia Groep, dus wanneer we "wij", "ons" of "onze" vermelden in deze privacyverklaring, verwijzen we naar het relevante bedrijf binnen de Grafenia Groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Grafenia Operations Limited is normaal gesproken de beheerder van uw Persoonsgegevens, tenzij wij u anders informeren wanneer onze relatie met u (of het bedrijf of de onderneming die u vertegenwoordigt) bekend is, bijvoorbeeld wanneer u ons gegevens verstrekt via onze website of wanneer u zich bij ons registreert of producten of diensten bij ons bestelt.

Gelicentieerde partners

Een aantal producten en diensten wordt verkocht door derden onder licentie van de Grafenia Groep (in deze mededeling "gelicentieerde partners" genoemd). U kunt op uw verzoek of aanwijzing van deze website worden doorverwezen naar een website (of e-commerce portal of bestelpagina) die door dergelijke gelicentieerde partners onder licentie van ons wordt beheerd. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met deze gelicentieerde partners om te reageren op uw verzoek of bestelling.

Wanneer u zich registreert bij en/of vragen stelt of goederen of diensten bestelt bij gelicentieerde partners, kan de gelicentieerde partner een beheerder zijn van de persoonsgegevens die worden verstrekt aan of verzameld door de gelicentieerde partner. In dergelijke gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens door de licentiepartner onderworpen zijn aan een afzonderlijke privacyverklaring van de licentiepartner. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke privacyverklaringen.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen of anderszins met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@grafenia.com.

U kunt ons ook schrijven op:
Grafenia plc
Third Avenue
The Village
Trafford Park
Manchester
M17 1FG

Kinderen: Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te houden.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018 en historische versies zijn hier gearchiveerd.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze websites verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • De contactgegevens omvatten het factuuradres, het leveringsadres, het e-mailadres en de telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt: Wanneer wij wettelijk of volgens de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij het contract dat wij met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) mogelijk niet uitvoeren. In dat geval kan het zijn dat wij een product of dienst dat u bij ons hebt, moeten annuleren, maar wij zullen u daarvan op de hoogte stellen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact-, financiële, transactie-, profiel-, gebruiks- en marketing- en communicatiegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • een account aanmaken op onze website of via enig ander kanaal of middel;
 • inloggen op uw account (wanneer de Persoonsgegevens die wij verzamelen naam en adres, telefoon, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord bevatten; dit verschaft ons standaardgegevens voor uw orderverwerking en zorgt voor beveiliging (zodat het bekijken van uw accountgegevens, ontwerpen en ordergeschiedenis met een wachtwoord is beveiligd);
 • aanvragen of een bestelling plaatsen voor onze producten of diensten (waarbij wij u een klantnummer toekennen, bestelgegevens, factuuradres, verzendadres en creditcardgegevens vastleggen om uw bestelling te verwerken en uit te voeren; factuuradres en verzendadressen worden bewaard zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren. Bestelgegevens worden bewaard zodat u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken);
 • selecties en keuzes maken in antwoord op vragen die wij stellen om u te helpen het juiste product en ontwerp te kiezen dat bij uw doel/bedrijf past;
 • producten of diensten te betalen (wanneer u bijvoorbeeld creditcardgegevens invoert, communiceert u via een beveiligde verbinding met een financieel systeem dat wij van tijd tot tijd gebruiken). Wij bewaren de referentie van de creditcardtransactie. De betalingsgateway kan ook kaartgegevens bewaren in overeenstemming met PCI DSS-naleving;
 • abonneren op onze dienst of publicaties;
 • verzoeken om marketing naar u te sturen;
 • meedoen aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • geef ons feedback;
 • verkoop- en orderondersteuning vragen of nodig hebben, inclusief wanneer wij u helpen bij het voltooien van bestellingen van producten of diensten en het regelen van verzendingen; of
 • serviceondersteuning vragen of nodig hebben, inclusief wanneer wij met u communiceren over door ons geleverde diensten, waaronder antwoorden op uw vragen of verzoeken of updates over de levering van diensten.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische en gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, surfacties en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Derden of openbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:

 • Technische gegevens van de volgende partijen:

(i) analytics providers zoals Google die binnen of buiten de EU gevestigd zijn;

(ii) binnen of buiten de EU gevestigde advertentienetwerken zoals Mailchimp; en

(iii) aanbieders van zoekinformatie zoals Google die binnen of buiten de EU gevestigd zijn.

 • Identiteits-, contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Stripe, Worldpay, Paypal, UK Mail, DHL en Zendesk die binnen of buiten de EU gevestigd zijn.
 • Identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of aggregators zoals Dun & Bradstreet, Business Lists UK en Fulcio die binnen of buiten de EU zijn gevestigd.
 • Identiteits- en contactgegevens uit publiekelijk toegankelijke bronnen zoals Companies House en het kiesregister binnen de EU.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer:

 • wij moeten het contract uitvoeren dat wij met u gaan of zijn aangegaan, of op uw verzoek stappen ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan;
 • het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen; of
 • wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het voeren en beheren van ons bedrijf om u de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Meer details over onze legitieme belangen die worden gebruikt als basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de onderstaande tabel. U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Toestemming en marketing

In het algemeen baseren wij ons niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in verband met het verzenden van direct-marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms. U hebt het recht uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door de opt-out links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden, of via de profielinstellingen van uw account of door contact met ons op te nemen.

Er kunnen zich andere specifieke situaties voordoen waarin wij uw toestemming vragen voor bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens.

Doel en grondslag van de verwerking

Wij hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor beroepen. Waar nodig hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

Merk op dat wij uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer meer dan één grond in de onderstaande tabel is opgenomen.

 
Doel/ActiviteitSoort gegevensWettelijke basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant of partner te registreren

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u.

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klantendossiers bij te houden en te beheren).

Om orders van klanten, leveranciers en licentiehouders te verwerken, uit te voeren en te leveren:

(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten.

(b) Het innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(a) Uitvoering van een contract met u.

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten aan te schaffen en te leveren; om aan ons verschuldigde bedragen te innen).

Om onze relatie met u of uw organisatie te beheren en te onderhouden:

(a) U te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid.

(b) U vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen.

(c) ervoor zorgen dat klachten, vragen en verzoeken om dienstverlening worden onderzocht, ondersteund en beheerd

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u.

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten te leveren; om onze administratie bij te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken).

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een promotie of een enquête of een verzoek om feedback in te vullen.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u.

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering).

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de advertenties die wij u aanbieden.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren).
Om direct marketing uit te voeren via onze website en andere kanalen en communicatie.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Transactie

(d) Technisch

(e) Gebruik

(f) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te informeren; om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).

Wanneer wij echter uw toestemming hebben gevraagd voor direct marketing, is de verwerkingsgrondslag toestemming.

Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren.

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren).
Om op uw vraag te reageren en/of u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Transactie

(d) Technisch

(e) Gebruik

(f) Profiel

(g) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).
Zorgen voor netwerk-, informatie- en systeembeveiliging

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep).

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten en due diligence (rapportage van managementinformatie, exploitatie van financiële/risico/kredietmodellen, backoffice-activiteiten, beheer van externe dienstverleners, bedrijfsreorganisaties, verkoop van bedrijven of activa van TES-bedrijven of -ondernemingen).

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

(g) Transactie

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, bedrijfsreorganisatie of herstructurering van het concern, investering of verkoop van bedrijven of activiteiten van de TES-groep).

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Om goederen en diensten of andere materiële of immateriële activa of eigendom aan te kopen bij leveranciers en om onderaannemers aan te werven

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

(g) Transactioneel

(a) Uitvoering van een contract met u;

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten aan te schaffen en te leveren; om onze kernactiviteiten en activiteiten uit te voeren; om ons bedrijf te laten groeien)

Mogelijke misdrijven melden aan de bevoegde autoriteiten of hen helpen bij hun onderzoek.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Technisch

(f) Transactioneel

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging).

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Opsporen en voorkomen, met passende maatregelen, van fraude en criminaliteit.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Technisch

(g) Transactioneel

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging).

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan andere entiteiten binnen de Grafenia Groep en onze licentiepartners om u te registreren bij de Grafenia Groep, om u toe te wijzen of door te verwijzen naar een van onze licentiepartners (op uw verzoek of in uw opdracht), om te reageren op uw vragen of om goederen en diensten aan u te leveren.

Marketing

We zullen uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten de Grafenia Groep voor marketingdoeleinden.

Opting Out

U kunt ons op elk moment vragen te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden, of via de profielinstellingen van uw account of door op elk moment contact met ons op te nemen. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van en voor gebruik met betrekking tot een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties of andere niet-marketingdoeleinden die in deze mededeling worden beschreven.

Promotionele communicatie van ons
Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn. Wij noemen dit marketing.

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u ons om informatie hebt gevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u aan een wedstrijd deelnam of u zich voor een promotie hebt ingeschreven en u er in geen geval voor hebt gekozen deze marketing niet te ontvangen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in het gedeelte over cookies op deze website.

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, stellen wij u daarvan in kennis en leggen wij uit welke rechtsgrondslag ons dat toestaat.

Wij wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met de hieronder vermelde partijen moeten delen voor de doeleinden die in de tabel in punt 4 hierboven zijn vermeld.

Interne derden

 • Andere bedrijven van de Grafenia Groep die optreden als gezamenlijke verantwoordelijken of verwerkers en die IT- en systeembeheerdiensten leveren en leiderschapsrapportage uitvoeren en/of die diensten leveren om ons contract met u uit te voeren.

Externe derden

 • Dienstverleners die als verwerker optreden en IT- en systeembeheerdiensten, gegevensanalyse, marketing- of andere diensten verlenen
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • HM Revenue & Customs, regelgevers en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.
 • Partners of licentiehouders van Grafenia Groep die optreden als verwerkers of controllers die u goederen of diensten leveren onder licentie van Grafenia Groep of gerelateerde goederen of diensten.
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of fuseren. Ook kunnen wij andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als ons bedrijf verandert, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdrachten

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Grafenia Groep. Dit kan de overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) inhouden.

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven (binnen de Grafenia Groep of aan een externe derde), zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens in dezelfde mate worden beschermd door ten minste één van de volgende waarborgen toe te passen:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Voor meer details, zie Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer wij bepaalde externe dienstverleners gebruiken of uw persoonsgegevens anderszins doorgeven aan een externe derde partij of andere entiteit van de Grafenia Groep buiten de EER, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten tussen de uitvoerder en de invoerder met standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming geven als in Europa. Voor meer details, zie Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een andere entiteit van de Grafenia Groep buiten de EER, kunnen wij, als alternatief voor de in de vorige paragraaf vermelde modelovereenkomsten, eisen dat onze groepsmaatschappijen dezelfde regels volgen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze regels worden "bindende bedrijfsregels" genoemd. Voor meer details, zie Europese Commissie: Bindende bedrijfsvoorschriften.
 • Wanneer wij bepaalde externe dienstverleners gebruiken of uw persoonsgegevens anderszins overdragen aan een externe derde partij of een andere entiteit van de Grafenia Groep in de VS, kunnen wij gegevens aan hen overdragen als zij deel uitmaken van het Privacy Shield dat vereist dat zij een soortgelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Voor meer details, zie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het doorgeven van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Bewaren van gegevens

Hoe lang gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de bewaartermijnen die wij hanteren voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie Verzoek tot wissen hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang voor de betrokkene"). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt mogelijk moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Merk echter op dat wij niet altijd aan uw verzoek tot wissen kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, bij uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten of diensten niet leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Meestal geen vergoeding: U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Wij kunnen ook weigeren om in deze omstandigheden aan uw verzoek te voldoen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder de GDPR.

Wat we van u nodig kunnen hebben: Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

Antwoordtermijn: Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval stellen wij u op de hoogte en houden wij u op de hoogte.

Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming(www.ico.org.uk). Wij willen echter graag de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u zich tot de ICO wendt, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

10. Cookies

Onze websites maken op verschillende plaatsen gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en opgeslagen door uw browser, bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari, en die websites in staat stellen gebruikers te herkennen en zaken als gebruikersvoorkeuren te onthouden.

Welke cookies gebruiken we? - Wij gebruiken zowel sessie-ID-cookies als permanente cookies. Een sessie-ID-cookie vervalt wanneer u uw browser afsluit. Een permanente cookie blijft gedurende langere tijd op uw harde schijf staan.

Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Deze cookies bevatten doorgaans geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden door ons ingesteld.

Functionele cookies - Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de site te verbeteren. Als u bijvoorbeeld een van onze aanvraagformulieren invult, plaatsen wij permanente cookies om uw informatie op te slaan, zodat u die niet meer dan één keer hoeft in te vullen als u dat wilt.

Performance Cookies - Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers deze website gebruiken, bijvoorbeeld hoe lang men op een bepaalde pagina is geweest, hoe lang het laden van de pagina duurde en of er fouten zijn opgetreden. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Geotargetting cookies - Wij plaatsen een geotargetting cookie op basis van de informatie die uw browser verstrekt wanneer u onze site bezoekt. De informatie wordt gebruikt om sommige formulieren automatisch in te vullen en om ons te helpen u de meest relevante inhoud te bieden op basis van uw locatie.

Targeting/Advertising Cookies - Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van onze digitale reclamecampagnes te helpen meten.

Andere cookies van derden - Sommige cookies die zijn ingesteld op onze websites zijn niet gerelateerd aan deze website. Wanneer u een pagina bezoekt met inhoud van bijvoorbeeld Facebook of Google, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies in uw webbrowser plaatsen. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies, dus wij raden u aan de websites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om onze inhoud te 'delen' met vrienden via sociale netwerken - zoals Facebook en Twitter - kunt u van deze websites cookies ontvangen. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus kijk op de websites van derden voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Kan ik bestaande cookies verwijderen?
U kunt permanente cookies verwijderen door de aanwijzingen in het "help"-bestand van uw internetbrowser te volgen. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren of verwijderen naar www.aboutcookies.org.

Kan ik cookies uitschakelen?
Ja, u kunt cookies in uw browser uitschakelen door de aanwijzingen in het "helpbestand" van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar uw vermogen om sommige delen van onze site te gebruiken zal beperkt zijn. Ga voor meer informatie over het uitschakelen van cookies naar www.aboutcookies.org.

Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies kunt u de informatiepagina's raadplegen van de provider van de browser die u gebruikt.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Meer informatie over cookies
Als u meer wilt weten over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, bezoek dan www.aboutcookies.org (opent in een nieuw venster - houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van externe websites).

Cookies beheren
Als cookies niet zijn ingeschakeld op uw computer, betekent dit dat uw winkelervaring op onze website beperkt blijft tot browsen en onderzoeken; u kunt dan geen producten aan uw mandje toevoegen en kopen.

Cookies inschakelen
Als u niet zeker weet welk type en welke versie webbrowser u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, klikt u op 'Help' bovenaan uw browservenster en selecteert u de optie 'About' (voor pc's) of klikt u met het geopende browservenster op het Apple-menu en selecteert u de optie 'About' (voor Macs).

Hoe te controleren of cookies zijn ingeschakeld voor pc's

Google Chrome
Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer Opties. Klik op het tabblad 'Onder de motorkap', zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Inhoudsinstellingen'. Selecteer nu 'Toestaan dat lokale gegevens worden ingesteld.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer 'Internetopties', klik vervolgens op het tabblad 'Privacy'. Zorg ervoor dat uw Privacyniveau is ingesteld op Gemiddeld of lager, waardoor cookies in uw browser worden toegestaan. Instellingen boven Medium schakelen cookies uit.

Mozilla Firefox
Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer Opties. Selecteer vervolgens het Privacy-pictogram. Klik op Cookies en selecteer vervolgens 'sites toestaan cookies te plaatsen'.

Safari
Klik op het tandwielpictogram bovenaan je browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Klik op 'Beveiliging', vink de optie aan die zegt 'Blokkeer cookies van derden en reclame'. Klik op 'Opslaan'.

Hoe te controleren of cookies zijn ingeschakeld voor Macs

Microsoft Internet Explorer 5.0 op OSX
Klik op 'Explorer' bovenaan je browservenster en selecteer 'Voorkeuren' opties. Scroll naar beneden tot je 'Cookies' ziet onder Bestanden ontvangen. Selecteer de optie 'Nooit vragen'.

Safari op OSX
Klik op 'Safari' bovenaan je browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Klik op 'Beveiliging' en vervolgens op 'Cookies accepteren'. Selecteer de optie 'Alleen van site waarnaar u navigeert'.

Mozilla en Netscape op OSX
Klik op 'Mozilla' of 'Netscape' bovenaan uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Scroll naar beneden tot u cookies ziet onder 'Privacy & beveiliging'. Selecteer 'Cookies alleen voor de oorspronkelijke website inschakelen'.

Opera
Klik op 'Menu' bovenaan je browservenster en selecteer 'Instellingen'. Selecteer vervolgens 'Voorkeuren', selecteer het tabblad 'Geavanceerd'. Selecteer vervolgens de optie 'Cookies accepteren'.

Alle andere browsers
Raadpleeg uw documentatie of online helpbestanden.

Sluit Mijn mandje
Sluit Verlanglijst
Onlangs bekeken Sluit
Sluit

Sluit
Navigatie
Categorieën